A 2018 évi. Mérnökfutam verseny szabályzata

Írta: Super User on . Beküldve: Szabályzat

A versenyre jelentkezhet minden olyan hallgató, aki valamely felsőoktatási intézményben aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Jelentkezni a kezdőlapon feltüntetett regisztrációs formon keresztül lehet. A regisztráció során bekért adatokat a szervezők az adatvédelmi irányelveknek megfelelően használjak fel, kezelik. Egy csapat csupán egy kategóriában indulhat, illetve egy hallgató csak egy csapatnak lehet tagja.

A versenyre való nevezés és azon való részvétel ingyenes.

A verseny során két forduló kerül megrendezésre egy online - selejtező - és egy élő - döntő - forduló.

Az online forduló során a versenyzők a résztvevő cégek által összeállított feladatsort oldanak meg, melyet a verseny kezdő időpontjában (február 24. 00:01) a szervezők a csapatok rendelkezésre bocsátnak. Amint a feladatok kiküldésre kerülnek, a versenyző csapatnak 48 óra áll rendelkezésre, hogy a megoldásokat visszajuttassa a szervezőknek. A 48 óra letelte utáni, késedelmes feladat beadásra nincs mód.

Az online forduló lezárása és a megoldások kiértékelése után a szervezők közzéteszik a döntő fordulóba jutottak névsorát, illetve velük e-mailen is felveszik a kapcsolatot.

A döntő forduló március 9-10-én kerül megrendezésre, melyen a versenyzők szintén a résztvevő cégek által összeállított feladatsort oldanak meg. A zsűri ezek után állapítja meg a csapatok végső sorrendjét. A feladatok kidolgozására 24 óra áll rendelkezésre, mely során a versenyzők a munkaterületet elhagyhatják, de a feladatokhoz a szervezők által biztosított eszközökön, laptopon és szakirodalmon kívül más eszközöket nem használhatnak, azt a verseny helyszínére nem hozhatnak.

Az élőforduló során fotók, videók készülnek, amiket a szervezők feltesznek az IAESTE Hungary hivatalos csatornáira. A képeken, videókon szereplőket az IAESTE Hungary nem nevesíti, a képekért a rajtuk szereplők nem léphetnek fel követeléssel az IAESTE Hungary felé.


A versenyzők a jelen szabályzat elfogadásával, vállalják, hogy a verseny feladatokkal és a rendezvényt támogató cégekkel kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, információt kötelesek titkosan kezelni, azokat kizárólag a versenyszabályzatban és az adatkezelési nyilatkozatban foglalt jogaik gyakorlására, kötelezettségeik teljesítésére jogosultak felhasználni. A versenyzők a bizalmas információkat kötelesek úgy megőrizni, hogy arról harmadik, illetéktelen személy tudomást ne szerezhessen. Amennyiben kötelességüket megszegik, úgy megállapodás szegést követnek el és a sértett fél kártérítést követelhet. A titoktartási kötelezettség a megállapodó feleket a rendezvény lezárultáig, de ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni a megállapodó felek minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

A verseny díjazása kategóriánként első helyezett: 100 000 Ft, második helyezett: nagyobb értékű tárgynyeremény, harmadik helyezett: kisebb értékű tárgyinyeremény szakmai támogatásban részesül.

Amennyiben csalás ténye állapítható meg (hamarabb kézhez kapott feladatsor, másolás, plágium) a verseny fordulói során, akkor az azt elkövető csapat azonnal kizárásra kerül.

Mérnökfutam Adatkezelési Nyilatkozat

Írta: Super User on . Beküldve: Szabályzat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete - IAESTE Hungary (továbbiakban MME) Mérnökfutam programjára való jelentkezés kapcsán, a programra jelentkező természetes személyek (továbbiakban: “Érintettek”), a program működtetői (Továbbiakban: „Adatkezelő”) számára megadott és/vagy hozzáférhetővé tett személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat határozza még és ismerteti.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a Mérnökfutam kapcsán az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Adatok


A Mérnökfutam bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói beleegyezést követően vehetőek igénybe.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az Érintettekre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettekkel helyreállítható.

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak (pl. a név és e-mail cím valós).

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint az MME által szervezett Mérnökfutamra való jelentkezés kapcsán es az azzal egybefüggően fellépő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében kerül sor.

Hozzájárulás az adatkezeléshez


A versenyre történő regisztrációval a jelentkező belegyezik, hogy az Adatkezelő beregisztrálja weboldalára továbbá, hozzájárul, hogy az Adatkezelő az MME által szervezett Mérnökfutam okán kötelezően előírt adatait kezelje.


Hozzáférés és adatmódosítás


Az Érintettek módosíthatják az általuk megadott személyes adatokat a jelentkezési időszak végéig az alább megadott e-mail címre eljuttatott levélben.


Adatok törlése


Az Érintettek kérhetik az általuk megadott személyes adatok törlését, és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor az alább megadott címre postai úton, vagy e-mailben eljuttatott levélben.

Az adattárolás időtartama


A személyes adatok tárolása csak addig történik, amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik.


Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek, és az átvett személyes adatokat tartalmazó dokumentumok biztonságos tárolását megvalósítsa, valódiságukat megőrizze; különös tekintettel a megőrzés tárgyát képező és az oldalon tárolt dokumentumokhoz/adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Érintettek által az Adatkezelőnek megadott személyes és egyéb adatok harmadik fél számára csak a Mérnökfutammal összefüggésbe hozható felek számára (a versenyben resztvevő cegek), a szervezet etikai normáival összhangban, a pályázó értesítése mellett adható ki.


Elérhetőség


Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétel, kérdés, vagy javaslat merül föl, keresse szervezetünket az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Népszínház utca 8. A/24.

Tel./Fax: +36 1 313 1125

Tel.: +36 30 864 1700

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.